Hűség

Mit jelent erősnek lenni, azt hogy hű vagyok Önmagamhoz. Az erő a magam iránti szeretetből táplálkozik. A szívből élés, a saját érzéseim melletti kiállás, kitartóan követni Önmagam jelzéseit, félelem nélkül.

SzT

Mi kell…

A férfinak eszme kell; a nőnek tartás kell.

A férfinak küzdelem kell; a nőnek türelem kell.

A férfinak erő kell; a nőnek bizalom kell.

A férfinak Nő kell; a nőnek Férfi kell.

Új világhoz a Szerelmük kell.

SzT

Az egó játéka

Ha már a kérdés megfogalmazódik benned, a válasz is hamarosan megérkezik hozzád. Mindig jön, csak figyelmenkívül hagyod, ha nem egyezik meg az elképzeléseddel, a benned élő mintázattal. Az egó csak azt veszi észre, ami önmagával azonos, ami saját magát igazolja vissza, ezért forog körbe-körbe, ismétel. Tehát ha választ vársz, figyelj elvárás nélkül, légy a jelenben és éber a külvilágra. Kivel találkozol, kivel beszélsz, mit hallasz, mit látsz, mit üzennek neked, mert amit észreveszel, az mind Rólad szól. A segítség mindig jön, csak légy figyelmes!

SzT

A férfi veszte

A férfi akkor vesztette el önmagát a történelem idővonalán, amikor a nőt lealacsonyította maga mellől és uralkodni kezdett rajta. Egyedül a társkapcsolat működik, minden más halálra ítélt. A Nők tisztelete, az Élet tisztelete, a Föld tisztelete összefügg és kölcsönhatásban van egymással. Nézd az életet ilyen szemmel és látni fogod, hogy hol kell elkezdeni változtatni.

A férfinak alázatot kell tanulnia, a mindenhatóságának tévképzetének börtönéből szabadulni.

A nőnek gyógyulás, figyelem és törődés kell, úgy mint a Földnek is!

SzT

Vonzás – Taszítás

Amikor tisztában vagy a saját értékeiddel, akkor tudod érzékelni azt, amit másoktól kapsz, onnantól fogod tudni értékelni és viszonozni is. Amennyire kapcsolódom magamhoz, annyira tudok csak igaz kapcsolódást kialakítani mással. Az egészséges lélek az Egységre törekszik az Egyesülésre vágyik az Élet minden pillanatában, mert onnan származik.

A vonzódás segít megtalálni, hogy ki az, aki lelkeddel rezonál, ki mélységében hasonló és akit érzel fizikai távolságtól független! Az érzések láthatatlanok, de mégis azok döntenek el mindent, ami végül láthatóvá lesz!

Szüleim

Az ember azt gondolja magáról, hogy szuverén lény, miközben mindvégig az az energia irányítja minden gondolatát és érzéseit, amibe beleszületett. Az ember az anyai és apai minta összessége. Önismeret, mikor mint kívülálló ránézek a szüleimre és meg merem látni azt is, amit eddig nem akartam vagyis észreveszem Önmagamat bennük.

Ez vagyok én, addig a pontig amíg ezt fel nem ismerem, mert csak azután vagyok képes változtatni rajta, miután tisztán látom őket és ennek következtében magamat is.

Szeretet ellenes…

Szabályozni a szeretetet természetellenes és embertelen cselekedet. Kit és mit szeressünk vagy ne szeressünk senkinek nincs joga megmondani, sem a társadalomnak, sem a politikának de még a vallásnak sem.

A Szeretet az Élet érzése és nem az emberi egó műve és terméke.

Női energia

Amíg a férfi kevesebbnek érzi magát a nőnél addig mindvégig leigázni akarja, ahelyett hogy figyelne és tanulna tőle. Nem érti a nőt, ezért fél tőle és amitől fél, azt uralni akarja, irányítani és főleg elbizonytalanítani. A mai világunkból nagyon hiányzik a női energia, mert a logika ural mindent a szeretet helyett.