A semmi

Játék az elmével:

Próbálj a SEMMIRE gondolni, MINDEN eszedbe fog jutni.

Próbálj a MINDENRE gondolni, SEMMI nem jut majd eszedbe.

Változás

Minden változik, a változáshoz alkalmazkodás szükséges, az alkalmazkodáshoz rugalmasság kell, a rugalmassághoz nyitottság, a nyitottsághoz más nézőpont, más nézőponthoz befogadás, a befogadáshoz bizalom, a bizalomhoz bátorság, a bátorsághoz őszinteség, az őszinteséghez tudás.

A tudáshoz az igény felmerülése a fejlődésre.

A fejlődés, reagálás a történésekre másképp.

Másképp reagálás a történésekre, más végkifejlet megszületése.

Más végkifejlet, a változás túlélése.

A változás túlélése az evolúció.

Jó kontra rossz

A jó és a rossz harca nem a filmsorozatokban zajlik, hanem a mindennapi életünkben itt és most. Amikor a szülő int a gyermekének, hogy nem helyes ahogy beszél és viselkedik. Amikor a párkapcsolatban, az egyik fél szót emel a figyelemért a másik önzőségére rávilágítva. Amikor a munka világában a becsületesség útját állja a kapzsiságnak. Amikor az Igazság visszatükrözi a hazugságot, akkor erősödik fel igazán mert lelepleződik. Ezt éljük most mikroszinten és így makroszinten is. Légy éber és tarts ki az igazság a Szeretet mellett, bármely nehéz is, mert ez az egyetlen út!

Tanulás

A tanulás nem más, mint a tudatalattinkban rejtőzködő érzések (programok) felszínrehozása és megélése a másik ember által. Ahhoz vonzódsz, aki kihozza belőled, hogy láthatóvá váljék a láthatatlan.

A tanulás az érzések elkerülhetetlensége.

SzT

Hűség

Mit jelent erősnek lenni, azt hogy hű vagyok Önmagamhoz. Az erő a magam iránti szeretetből táplálkozik. A szívből élés, a saját érzéseim melletti kiállás, kitartóan követni Önmagam jelzéseit, félelem nélkül.

SzT

Mi kell…

A férfinak eszme kell; a nőnek tartás kell.

A férfinak küzdelem kell; a nőnek türelem kell.

A férfinak erő kell; a nőnek bizalom kell.

A férfinak Nő kell; a nőnek Férfi kell.

Új világhoz a Szerelmük kell.

SzT

Az egó játéka

Ha már a kérdés megfogalmazódik benned, a válasz is hamarosan megérkezik hozzád. Mindig jön, csak figyelmenkívül hagyod, ha nem egyezik meg az elképzeléseddel, a benned élő mintázattal. Az egó csak azt veszi észre, ami önmagával azonos, ami saját magát igazolja vissza, ezért forog körbe-körbe, ismétel. Tehát ha választ vársz, figyelj elvárás nélkül, légy a jelenben és éber a külvilágra. Kivel találkozol, kivel beszélsz, mit hallasz, mit látsz, mit üzennek neked, mert amit észreveszel, az mind Rólad szól. A segítség mindig jön, csak légy figyelmes!

SzT

A férfi veszte

A férfi akkor vesztette el önmagát a történelem idővonalán, amikor a nőt lealacsonyította maga mellől és uralkodni kezdett rajta. Egyedül a társkapcsolat működik, minden más halálra ítélt. A Nők tisztelete, az Élet tisztelete, a Föld tisztelete összefügg és kölcsönhatásban van egymással. Nézd az életet ilyen szemmel és látni fogod, hogy hol kell elkezdeni változtatni.

A férfinak alázatot kell tanulnia, a mindenhatóságának tévképzetének börtönéből szabadulni.

A nőnek gyógyulás, figyelem és törődés kell, úgy mint a Földnek is!

SzT

Vonzás – Taszítás

Amikor tisztában vagy a saját értékeiddel, akkor tudod érzékelni azt, amit másoktól kapsz, onnantól fogod tudni értékelni és viszonozni is. Amennyire kapcsolódom magamhoz, annyira tudok csak igaz kapcsolódást kialakítani mással. Az egészséges lélek az Egységre törekszik az Egyesülésre vágyik az Élet minden pillanatában, mert onnan származik.

A vonzódás segít megtalálni, hogy ki az, aki lelkeddel rezonál, ki mélységében hasonló és akit érzel fizikai távolságtól független! Az érzések láthatatlanok, de mégis azok döntenek el mindent, ami végül láthatóvá lesz!