Az Igazság útja

Egyetlen út van, amin meg kell tanulnunk járni, még hozzá egyenesen, az az Igazság Útja. Felvállalni azt, AKI VAGYOK, tisztán és őszintén. Ez a SZÍV útja.

Ez az időszak, amiben jelenleg élünk, lebontja a hamis dolgokat körülöttünk, hogy napvilágra kerüljön az, ami valódi. Nagyon sok önhazugság, önbecsapás kerül most felszínre azért, hogy végre lebontsuk őket.

Mindenki a maga szintjén, önmaga gyengeségeivel, félelmeivel szembesül, hogy láthatóvá váljék a láthatatlan (tudatalatti program). Most minden borul ami HAMIS, hogy helyet adjon végre annak, ami IGAZ.

Az igazság fájdalmas, de felszabadít a hazugság alól. Aki önmagával azonos, annak most a legnagyobb kihívás, hogy megtartsa az egyensúlyt a lelkében, mert aki nem azonos, mindent elkövet hogy felborítsa. Nem bírja elviselni a tükröt, amit a másik igazsága közvetít. A saját felemelkedése helyett, lehúzni akar.

Legyetek éberek a körülöttetek lévőkre, emeljétek azt aki szeretné és ne engedjétek kibillenteni magatokat a szeretet állapotából.